• 03 พ.ค. 16

    บำรุงการทำงานของเม็ดเลือดขาว กำจัดมะเร็ง

    ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร CA มีส่วนประกอบของสมุนไพรไทย ที่ช่วยบำรุงเม็ดเลือดขาวให้ทำงานได้ดีขึ้นดยเม็ดเลือดขาวมีหน้าที่ฆ่าเชื้อโรคและกำจัดสิ่งแปลกปลอมภายในร่างกาย รวมถึงเซลล์ที่ผิดปกติ ดังนั้นเมื่อมีเซลล์ผิดปกติเกิดขึ้น เม็ดเลือดขาวที่สมบูรณ์ก็สามารถกำจัดมะเร็งออกจากร่างกายได้อย่างทันท่วงที เปรียบเสมือนส่งอาหารเข้าไปบำรุงกองกำลังที่จะต้องสู้กับเซลล์ที่ผิดปกติในร่างกาย

Features