• 03 พ.ค. 16

    มีส่วนช่วยในการขับพิษ

    บริเวณที่ผู้ป่วยมีโรคมะเร็งอยู่จะเต็มไปด้วย เชื้อรา เนื้อตาย และแบคทีเรีย ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร CA มีส่วนของสมุนไพรไทย ที่ช่วยชำระล้างสิ่งสกปรกออกจากร่างกาย ทำให้ผู้รับประทานรู้สึกดีขึ้น โดยการชำระล้างจะออกทางปัสสาวะและอุจจาระซึ่งภายในช่วง 1 สัปดาห์ – 1 เดือนแรก จะมีการขับถ่ายของเสียมากกว่าปกติ และมีกลิ่นแรงมากกว่าปกติ เนื่องมาจากร่างกายขับพิษออกมา

Features