• สาเหตุของการเกิดมะเร็งปากมดลูกมาจากเชื้อโรค Human Papilloma Virus (HPV) ซึ่งสามารถติดต่อไปยังบุคคลอื่นๆ ผ่านการมีเพศสัมพันธ์ได้ แต่ร่างกายสามารถจำกัดไปได้

  ปัจจัยอื่นๆ ที่ทำให้เกิดโรคมะเร็งปากมดลูก

  1. ผู้หญิงที่มีอายุมากกว่า 40 ปีขึ้นไป

  2. มีเพศสัมพันธ์หลายคน

  3. สูบบุหรี่

  4. มีบุตรหลายคน

  5. ติดเชื้อเอดส์

  6. ไม่เคยรับการตรวจภายใน

  ผู้หญิงคนไหนที่ตรวจเจอโรคระยะก่อนเป็นมะเร็ง (ยังไม่มีอาการ) สามารถรักษาป้องกันการเกิดมะเร็งปากมดลูกได้ แต่หากมีอาการเหล่านี้ ควรจะไปปรึกษาแพทย์เพื่อหาความผิดปกติของร่างกาย

  1. เลือดออกหลังจากมีเพศสัมพันธ์ สวนล้างช่องคลอด ตรวจภายใน

  2. เลือดออกทางช่องคลอดที่ไม่ใช่รอบประจำเดือน

  3. เลือดออกทางช่องคลอดหลังจากหมดประจำเดือนไปนานแล้ว (วัยทอง)

  4. ตกขาวมากขึ้น มีกลิ่นเหม็น

  5. ปวดท้องน้อย หรืออุ้งเชิงกราน

  6. เจ็บขณะมีเพศสัมพันธ์

  ผู้ป่วยคนไหนที่มีระยะเริ่มต้น-กลางของโรคดังกล่าว มีโอกาสสูงที่จะหายขาดจากโรคได้ แต่หากอยู่ในระยะสุดท้าย ผู้ป่วยจะต้องประคับประคองอาการเพื่อบำบัดอาการเจ็บป่วย

  * ทาง Welkin Mark ไม่มีนโยบายให้ผู้ป่วยละเลิกจากการรักษาแผนปัจจุบัน เราเป็นทางเลือกที่ช่วยสนับสนุนให้ผู้ป่วยที่ได้รับการรักษามะเร็งตามการแพทย์แผนปัจจุบันมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เด็กและสตรีมีครรภ์ อาจเป็นอันตรายได้ พิจารณาใช้ได้เฉพาะบางรายเท่านั้น

CA สมุนไพรต้านมะเร็ง สกัดจากสมุนไพรรักษามะเร็ง ต่อต้านมะเร็งได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โทร. 098-349-5399 ทุกวัน (เวลา 8.00-20.00 น. ) หรือฝากข้อความทิ้งไว้ทาง Inbox แล้วเราจะติดต่อกลับไปค่ะ
LINE: @CAherbal

มะเร็งมีทางออก สมุนไพรรักษามะเร็ง สมุนไพรต้านมะเร็ง